I. L. Rasmussen var videregående studerende på Kunstakademiet i Beograd i begyndelsen af halvfjerdserne. I 2004 vendte hun tilbage og fotograferede klasseværelserne i deres nuværende tilstand.